Правила користування ресурсом
Дані правила поширюються на всі сторінки сайту Круглоозерської сільської ради (http://kruhcouncil.org/) (далі – Сайт) і є обов’язковими для виконання для усіх відвідувачів та користувачів сайту. В окремих розділах сайту і форумах можлива наявність власних правил, які уточнюють і деталізують правила поведінки в них. При цьому дані правила залишаються обов'язковими у будь-якому випадку. Правила вводяться для створення комфортної і конструктивної атмосфери спілкування. Якщо Вас не влаштовує встановлена форма спілкування, залиште сайт і утримайтеся від реєстрації.

I. Загальні положення


1. Чинні Правила користування ресурсом офіційного сайту Круглоозерської сільської ради (раніше і далі – Правила) розроблені Адміністрацією сайту і визначають умови використання Сайту, а також права та обов’язки його Користувачів і Адміністрації. Правила поширюються також на відносини, пов’язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.
2. Чинні правила є юридичною обов’язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якої є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві послуг з використанням Сайту і його сервісів (далі – Послуги). Крім чинних Правил, до угоди між Користувачем і Адміністрацією сайту належать усі спеціальні документи, зокрема і Законодавство України, що регулюють надання окремих Послуг Сайту і розміщення у відповідних розділах Сайту в мережі Інтернет.
3. Користувач зобов’язаний повністю ознайомитись з чинними Правилами до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем чинних Правил.
4. Адміністрація залишає за собою право змінювати правила з подальшим повідомленням про це Користувача Сайту. Чинні Правила є відкритим і загальнодоступним документом за посиланням: http://kruhcouncil.org/help/rules. Адміністрація Сайту рекомендує Користувачам регулярно перевіряти умови цих Правил на предмет їх змін та/або доповнення. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін та/або доповнень в дані Правила після його інформування про це Адміністрацією Сайту означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами та/або доповненнями.
5. Сайт Круглоозерської сільської ради є інтернет-ресурсом і являє собою сукупність інформації і програм ЕОМ, які містяться в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за адресою: http://kruhcouncil.org/.
6. Усі права на Сайт в цілому і на використання мережевої адреси належать Круглоозерській сільській раді. Остання надає доступ до Сайту всім зацікавленим особам у відповідності з чинними Правилами та чинним законодавством України.
7. Чинними Правилами встановленні умови, відповідно до яких права на використання інформації та результатів інтелектуальної діяльності (включаючи, але не обмежуючись літературними, музичними, аудіовізуальними творами і фонограмами, творами графіки та дизайну, фотографічними творами, програмами для ЕОМ) у складі окремих розділів Сайту, можуть належати Користувачам Сайту і іншим особам, які самостійно створили та/або розмістили зазначені об’єкти на сайті без безпосередньої участі Адміністрації Сайту.

ІІ. Адміністрація сайту


1. Під Адміністрацією Сайту Круглоозерської сільської ради (раніше і далі – Адміністрація Сайту, Адміністрація) в чинних Правилах та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється Круглоозерська сільська рада – орган місцевого самоврядування за адресою: 75654, Херсонська обл., Голопристанський р-н, с. Круглоозерка, вул. Центральна, 43.
2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв’язку з чинними Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні можуть бути спрямовані через форму Зворотнього зв'язку.
3. Щодо функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, Рішення сесії 7 скликання №59 "Про затвердження Положення про сайт Круглоозерської сільської ради у глобальній інформаційній мережі Інтернет" від 21.03.2016, чинними Правилами та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені та прийняті Адміністрацією Сайту з метою регламентації надання Користувачам окремих сервісів Сайту.
4. Жодні положення чинних Правил не надають Користувачеві право на використання найменування, знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту. Право на використання найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмінних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою уповноваженого представника Круглоозерської сільської ради.

IІІ. Реєстрація користувача та його статус


1. Реєструючись на сайті, користувач погоджується виконувати дані Правила.
2. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною, добровільною за посиланням: http://kruhcouncil.org/singup.
3. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на сайті відповідно до встановленого чинними Правилами порядку, що досягла віку, допустимого відповідно до законодавства України для акцепту чинних правил, і що володіє відповідними повноваженнями (раніше і далі – Користувач).
4. Для реєстрації на сайті користувач повинен надати адресу діючої електронної пошти. Адміністрація гарантує конфіденційність вказаної інформації.
5. Вибір імені користувача (nickname) є винятковим правом Користувача. Адміністрація залишає за собою право вжити заходи щодо припинення використання nickname, якщо його використання порушує загальноприйняті моральні і етичні норми або є образливим для інших користувачів форуму. Заборонена реєстрація nickname, подібних до тих, які вже існують, до такої міри, що це може ввести в оману інших користувачів сайту.
6. Заборонена неодноразова реєстрація одним користувачем, незалежно від цілей, з якими така реєстрація проводиться. Дане порушення є украй серйозним і веде до блокування всіх облікових записів.
7. Якщо Користувач не проявляєте активності на сайті протягом 365 днів, його обліковий запис буде видалено.

IV. Обов'язки користувача


1. При користуванні Послугами сайту Користувач зобов’язаний:
- дотримуватись положень чинного законодавства України, чинних Правил та інших спеціальних документів Адміністрації сайту;
- надати при реєстрації достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їх актуалізацією;
- не розміщувати на персональній сторінці та/або на будь-якій сторінці сайту інформацію та об’єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати права та інтереси інших осіб.
2. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, у тому числі , з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматись від здійснення останніх.
3. Користувачеві при використанні Сайту забороняється:
- уводити Користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і пароль іншого зареєстрованого Користувача;
- спотворювати відомості про себе, свій вік або відносини з іншими особами або організаціями;
- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка:
а) містить загрози, дискредитує, ображає, порочить честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів або третіх осіб;
б) порушує права неповнолітніх осіб;
в) є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх;
г) містить сцени насильства, або жорстокого поводження з тваринами;
д) містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення;
е) пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм або ідеологію расової переваги;
є) містить екстремістські матеріали;
ж) пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва для скоєння злочинних дій;
з) містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
і) містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі "цифрових наркотиків" (звукових файлів, які мають вплив на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
к) носить шахрайський характер;
л) а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;
- незаконно завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність Користувачів і третіх осіб;
- здійснювати масові розсилки повідомлень без згоди Користувачів Сайту;
- використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його сервісів або персональних сторінок Користувачів;
- завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати віруси, трояни та інші шкідливі програми;
- використовувати без спеціального на те дозволу Адміністрації Сайту автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації на Сайті і/або взаємодії із сайтом і його сервісами;
- розміщувати комерційну та політичну реклами поза спеціальних розділів сайту, встановлених Адміністрацією Сайту.

V. Обмеження відповідальності Адміністрації сайту


1. За жодних обставин Адміністрація Сайту або її представники не несуть відповідальність перед користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, ненавмисні збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, викликані у зв’язку з використанням сайту, вмістом сайту або інших матеріалів, до яких Ви або інші особи отримали доступ за допомогою сайту, навіть якщо адміністрація попереджала або вказувала на можливість такої шкоди.

VІ. Прикінцеві положення


1. Чинні Правила складають угоду між Користувачем і Адміністрацією Сайту щодо порядку використання Сайту і його сервісів і замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем і Адміністрацією.
2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов’язаних із виконанням цих правил, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть всіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У випадку, якщо спори не будуть вирішенні шляхом проведення переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому чинним законодавством України.
3. Чинні Правила набувають чинності для Користувача з моменту його приєднання до них і діють протягом невизначеного терміну.
4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цих Правил будуть визнані недійсними або не матимуть юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень.
5. Дані правила для вже зареєстрованих користувачів набувають чинності, починаючи з 21 березня 2016 року.