КТПКВК МБ 0117130Зверніть увагу, що розділ "Бюджетні програми" працює в тестовому режимі. Можливе неповне або некоректне відображення матеріалу у текстовому форматі на сторінці. Для отримання коректної версії документу, будь ласка, завантажте його, натиснувши на кнопку "Завантажити". Дякуємо вам за розуміння.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
30.01.2019 №6


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1. Найменування головного розпорядника
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0100000)

2. Найменування відповідального виконавця
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0110000)

3. Найменування бюджетної програми
Інші субвенції з місцевого бюджету (КТПКВК МБ: 0117130, КФКВК: 0421)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
30,000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 30,000.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№254к(96-ВР))
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VІ)
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.0214р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", в новій редакції
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260)
Рішення сесії Круглоозерської сільської ради "Про бюджет на 2019 рік" №491 від 21.12.2018 року

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

7. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 2
1 Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою


8. Напрями використання бюджетних коштів (грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Розробка проекту землеустрою 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00
Усього 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Круглоозерської сільської ради 30,000.00 0.00 30,000.00
Усього 30,000.00 0.00 30,000.00


10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0.00
1 Витрат на розробку проектів землеустрою грн. Кошторис 30,000.00 30,000.00
Продукту 0.00
2 Кількість необхідних додатково проектів землеустрою од. Аналіз 1.00 1.00
Ефективності 0.00
3 Середні видатки на 1 проект землеустрою грн. Розрахунок 30,000.00 30,000.00
Якості 0.00
4 відсоток розроблених проектів до тих, які необхідно розробити в поточному році відс. Розрахунок 100.00 100.00


Сільський голова: С.Л.Харитонов

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер: І.П.Головня