КТПКВК МБ 0116030Зверніть увагу, що розділ "Бюджетні програми" працює в тестовому режимі. Можливе неповне або некоректне відображення матеріалу у текстовому форматі на сторінці. Для отримання коректної версії документу, будь ласка, завантажте його, натиснувши на кнопку "Завантажити". Дякуємо вам за розуміння.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
30.01.2019 №6


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1. Найменування головного розпорядника
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0100000)

2. Найменування відповідального виконавця
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0110000)

3. Найменування бюджетної програми
Організація благоустрою населених пунктів (КТПКВК МБ: 0116030, КФКВК: 0620)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
1,388,500.00 гривень, у тому числі загального фонду - 1,388,500.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№254к(96-ВР))
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VІ)
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.0214р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", в новій редакції
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260)
Рішення сесії Круглоозерської сільської ради "Про бюджет на 2019 рік" №491 від 21.12.2018 року

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади, розвиток інфраструктури

7. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 2
1 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
2 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, скверів, майданчиків, тощо)
3 Утримання в належному стані об’єктів туристичнї сфери (пляжів, зон відпочинку тощо)
4 Забезпечення благоустрою кладовищ
5 Утримання об’єктів зовнішнього освітлення
6 Забезпечення санітарної очистки території (Збирання, вивіз та утилізація ТПВ)
7 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою


8. Напрями використання бюджетних коштів (грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Утримання об’єктів зовнішнього освітлення 95,600.00 0.00 0.00 95,600.00
2 Забезпечення благоустрою кладовищ 91,600.00 0.00 0.00 91,600.00
3 Забезпечення санітарної очистки території (Збирання, вивіз та утилізація ТПВ) 140,100.00 0.00 0.00 142,100.00
4 Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парків, скверів, майданчиків, тощо) 101,200.00 0.00 0.00 101,200.00
5 Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
6 Проведення поточного ремонту об'єктів благоустрою 360,000.00 0.00 0.00 360,000.00
Усього 1,388,500.00 0.00 0.00 1,388,500.00


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Круглоозерської сільської ради 1,388,500.00 0.00 1,388,500.00
Усього 1,388,500.00 0.00 1,388,500.00


10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0.00
1 Сума витрат грн. Звітність 1,388,500.00 1,388,500.00
2 площа, що підлягає прибиранню, догляду га. Звітність 13.10 13.10
3 загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою га. Звітність 4.10 4.10
4 кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) од. Звітність 25.00 25.00
Продукту 0.00
5 Кількість об’єктів зовнішнього освітлення шт. Звітність 141.00 141.00
6 площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати га. Звітність 4.10 4.10
7 Кількість майданчиків, скверів, парків шт. Звітність 3.00 3.00
8 площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт тис. кв. м. Звітність 4.21 4.21
9 Кількість заходів санітарної очистки шт. Звітність 64.00 64.00
Ефективності 0.00
10 Кількісь працюючих об’єктів зовнішнього освітлення шт. Звітність 141.00 141.00
11 середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів тис. грн. Розрахунок 0.38 0.38
Якості 0.00
12 Відсоток функціонуючих об’єктів від загальної кількості відс. Розрахунок 100.00 100.00
13 питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ відс. Розрахунок 100.00 100.00
14 Відсоток вулиць, охоплених вуличним освітленням відс. Звітність 100.00 100.00
15 Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком відс. Розрахунок 100.00 100.00


Сільський голова: С.Л.Харитонов

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер: І.П.Головня