КТПКВК МБ 0111010Зверніть увагу, що розділ "Бюджетні програми" працює в тестовому режимі. Можливе неповне або некоректне відображення матеріалу у текстовому форматі на сторінці. Для отримання коректної версії документу, будь ласка, завантажте його, натиснувши на кнопку "Завантажити". Дякуємо вам за розуміння.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
30.01.2019 №6


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1. Найменування головного розпорядника
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0100000)

2. Найменування відповідального виконавця
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0110000)

3. Найменування бюджетної програми
Надання дошкільної освіти (КТПКВК МБ: 0111010, КФКВК: 0910)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
2,380,400.00 гривень, у тому числі загального фонду - 2,3801,400.00 гривень та спеціального фонду - 60,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№254к(96-ВР))
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VІ)
Закон України "Про освіту" від 23.05.91р. №1060-ХІІ зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 року за № 956/30824
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260)
Рішення сесії Круглоозерської сільської ради "Про бюджет на 2019 рік" №491 від 21.12.2018 року

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення конституційного права громадян на здобуття дошкільної освіти, створення належних умов для надання на високому рівні освітніх послуг при вихованні дітей дошкільного віку

7. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей


8. Напрями використання бюджетних коштів (грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1,893,100.00 0.00 0.00 1,893,100.00
2 Оснащення необхідними предметами, знаряддями та господарськими товарами для підвищення продуктивності та безпеки праці працівників установи та безпеки життєдіяльності дітей 76,800.00 0.00 0.00 76,800.00
3 Забезпечення вихованців закладів дошкільної освіти раціональним, якісним та безпечним харчуванням 88,600.00 60,000.00 0.00 148,600.00
4 Оплата послуг сторонніх організацій та осіб, крім комунальних видатків, для забезпечення умов продуктивності та безпеки праці при виконанні повноважень 70,300.00 0.00 0.00 70,300.00
5 Видатки на відрядження працівників 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00
6 Забезпечення функціонування установи у вигляді комунальних послуг та енергоносіїв 188,600.00 0.00 0.00 188,600.00
Усього 2,320,400.00 60,000.00 0.00 2,380,400.00


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Круглоозерської сільської ради 2,320.40 60.00 2,380.40
Усього 2,320.40 60.00 2,380.40


10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0.00
1 кількість дошкільних навчальних закладів од. Звітність 1.00 1.00
2 кількість груп од. Звітність 3.00 3.00
3 Всього витрати на установу тис. грн. Кошторис 2,320.40 60.00 2,380.40
Продукту 0.00
4 кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Звітність 65.00 65.00
Ефективності 0.00
5 діто-дні відвідування днів Звітність 6,850.00 6,850.00
Якості 0.00
6 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою відс. Звітність 100.00 100.00


Сільський голова: С.Л.Харитонов

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер: І.П.Головня