КТПКВК МБ 0110150Зверніть увагу, що розділ "Бюджетні програми" працює в тестовому режимі. Можливе неповне або некоректне відображення матеріалу у текстовому форматі на сторінці. Для отримання коректної версії документу, будь ласка, завантажте його, натиснувши на кнопку "Завантажити". Дякуємо вам за розуміння.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)"

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Розпорядження
Круглоозерська сільська рада
______________________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)
30.01.2019 №6


ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік1. Найменування головного розпорядника
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0100000)

2. Найменування відповідального виконавця
Круглоозерська сільська рада (КТПКВК МБ: 0110000)

3. Найменування бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (КТПКВК МБ: 0110150, КФКВК: 0111)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
2,041,000.00 гривень, у тому числі загального фонду - 2,041,000.00 гривень та спеціального фонду - 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України (Закон України від 28.06.1996р.№254к(96-ВР))
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р.№2456-VІ)
ЗУ "Про органи місцевого самоврядування в Україні"
наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);
наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами);
наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402;
наказу Міністерства фінансів України від 01 жовтня 2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевого бюджету у галузі "Державне управління" (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 945/18240
Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р. № 1260)
Рішення сесії Круглоозерської сільської ради "Про бюджет на 2019 рік" №491 від 21.12.2018 року

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету

7. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання
1 2
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень


8. Напрями використання бюджетних коштів (грн)
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього
1 2 3 4 5 6
1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 1,733,700.00 0.00 0.00 1,733,700.00
2 Оснащення необхідними предметами, знаряддями та господарськими товарами для підвищення продуктивності та безпеки праці при виконанні повноважень. 73,100.00 0.00 0.00 73,100.00
3 Оплата послуг сторонніх організацій та осіб, крім комунальних видатків, для забезпечення умов продуктивності та безпеки праці при виконанні повноважень. 182,000.00 0.00 0.00 182,000.00
4 Видатки на відрядження працівників 2,400.00 0.00 0.00 2,400.00
5 Забезпечення функціонування установи у вигляді комунальних послуг та енергоносіїв 48,800.00 0.00 0.00 48,800.00
6 Інші поточні видатки 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00
Усього 2,041,000.00 0.00 0.00 2,041,000.00


9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми (грн)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4
Програма соціально-економічного і культурного розвитку Круглоозерської сільської ради 2,041.00 0.00 2,041.00
Усього 2,041.00 0.00 2,041.00


10. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0.00
1 Кількість витрат на установу тис.грн. Звітність 2,041.00 2,041.00
2 кількість штатних одиниць, крім техперсоналу од. Штатний розпис 10.50 10.50
Продукту 0.00
3 кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Дані журналів 1,116.00 1,116.00
4 кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Звітність 350.00 350.00
Ефективності 0.00
5 кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника од. Звітність 33.00 33.00
6 кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника од. Дані журналів 778.00 778.00
Якості 0.00
7 Зміни показників в порівнянні з попереднім роком відс. Розрахунок 100.00 100.00


Сільський голова: С.Л.Харитонов

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер: І.П.Головня